Ang Pagtanggap sa Hamon

Ang Pagtanggap sa Hamon

Pauna’y  MARAMING SALAMAT, ito ang aming tugon,

Sa tiwalang kaloob at pagkakataon;

Na iniatang ng mahal nating dibisyon

Sa mas pinalawig na gampanin ng propesyon.

 

Sandatang inspirasyon ang aming dadalhin

Katuwang ng pamunuan sa layunin

De kalidad na edukasyo’y palaganapin

Nang makamit ang nagkakaisang mithiin

 

Pangakong mas lalo pang pagbubutihin

Talento’t kasanayan mas higit pang pag-iibayuhin

Lalong magiging tapat sa aming tungkulin

At hindi lilimot sa inyong mga tagubilin.

 

Integridad ay  lalong pangangalagaan

Mga mandato at polisiya’y  babantayan

Tutupdin mga tunguhin ng Kagawaran

At magiging ehemplo sa sangkaguruan.

 

Kaya naman, hamo’y aming tinatanggap

Upang makamit, nag-kakaisang pangarap

Para sa lungsod ng Imus na naglingap

Pag-iibayuhin pa ang pagsusumikap.

 

Isang hamon itong pagkakatalaga

Upang bumuo ng panibagong pag-asa

Makapaghatid ng serbisyong may halaga

Na ang kabataang Imuseno ang BIDA

 

Kaya’t ang  aming tugon sa inyong hamon

Sa harap ng inyong tanan ay ang pagsang-  ayon

Ng lahat ng kaguruan na naririto ngayon

Dedikasyon at  Hindi Obligasyon, ang aming tugon

 

  • Mula sa mga Bagong Talaga at Nataas sa Tungkuling Mga Guro ng Sangay ng Lungsod ng Imus

 

 

 

 

Add Comment