Ayudang Maliksi: Contactless Distribution ng Cash Ayuda sa Bawat Pamilyang Imuseño

Bilang tugon sa paglobo ng bilang ng mga bagong kumpirmadong kaso, naglunsad ng contactless cash ayuda distribution ang Pamahalaang Lungsod sa pamamagitan ng program anito na Ayudang Maliksi.

Dito, natatanggap ng bawat pamilya ang kanilang ayuda galing mismo sa Development Bank of the Philippines (DBP) sa pamamagitan ng mobile wallet applications, debit card at cash card. Sa pamamagitan din nito, masisiguro an ligtas na makakarating ang tulong sa bawat pamilyang Imuseño.

Para sa mga walang kakayahan o access sa mga electronic platform, maaaring makuha ang Ayuda sa pamamagitan ng cash pick-up sa alinmang branch ng M Lhuillier.

Alinsunod din ito sa paghigpit muli ng community quarantine simula ika-29 ng Marso hanggang ika-11 ng Abril sa National Capital Region at mga karatig probinsya nito, kasama na ang Lungsod ng Imus.

Buhat sa kakulangan ng pondo na ibinaba ng Pamahalaang Nasyonal sa lungsod para sa pamamahagi ng Ayuda sa bawat pamilya, ang Pamahalaang Lungsod ng Imus ay nagdagdag ng kaukulang pondo, at ito ang Lingap Imuseño, upang masiguro na mabibigyan ng tulong ang bawat pamilya.

Ang halaga nito ay itinaas at ipinarehas sa Ayuda na Php 1,000 hanggang Php 4,000 na maaaring matanggap ng isang pamilya.

Upang masiguro na kasama sa listahan, kinailangan lamang makipag-ugnayan sa barangay ang mga household head o kumakatawan sa bawat pamilya.

Ayuda and Lingap Portal

Maaaring ma-monitor ng benepisyaryo ang status ng kanyang Ayuda maging ang kanyang mga inilagay na impormasyon sa pamamagitan ng Ayuda and Lingap Portal sa ilalim ng Ayudang Maliksi website.

Dito, makikita ang pangalan ng household head at mga miyembro ng pamilya. Sa pamamagitan din nito, nabeberipika ang kawastuhan ng impormasyon ng bawat miyembro at naibibigay ang napiling pamamaraan ng fund transfer ng ipapamahaging tulong pinansyal.

Grievance Form

Para sa mga wala ang pangalan sa portal o mali ang impormasyon, kinakailangan lamang na magpasa ng grievance form na naka-link sa portal. Sa pamamagitan nito, napapaabot agad sa Pamahalaang Lungsod ang mga reklamo o katanungan ng mamamayan nang hindi lumalabas sa kanilang mga tahanan.

Maaaring tumanggap ang bawat grievance form ng hanggang tatlong request.

Ayudang Maliksi Help Desk

Upang agarang matugunan ang mga katanungan ng mga Imuseño at mapadali ang pagproseso ng ayuda nito, itinayo ng Pamahalaang Lungsod ang Ayudang Maliksi Help Desk.

Maaaring tumawag dito mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng hating gabi.