Bahay Bulilit para sa mga Kabataang Imuseño

Bahay Bulilit para sa mga Kabataang Imuseño

Isinagawa noong ika-2 ng Setyembre sa Barangay Malagasang 1-G ang Groundbreaking Ceremony ng Bahay Bulilit, isang Child Development Center (Day Care Center) na iginawad ng Ronald McDonald House Charities of the Philippines, Inc. (RMHCPI) sa Pamahalaang Lungsod ng Imus.

Ang Bahay Bulilit ay nagsisilbing gabay at preparasyon sa mga bata upang maging handa sa elementarya. Ang Lungsod ng Imus ay pang-33 rin sa buong bansa na ginawaran nito ng RMHCPI.

Ayon sa tala ng Department of Education (DepEd), ngayong taon ay apat (4) sa 10 mga batang nasa elementarya ang nakakapagtapos ng walang sapat na kaalaman sa pagbabasa. Layunnin naman ng RMHCPI, sa tulong ng proyektong ito, na mabigyan ang mga batang nasa pre-school ng sapat na kaalaman sa pagbabasa at pagsusulat.

Bilang isa sa mga prayoridad ang edukasyon, malaki ang ambag ng proyektong ito upang madagdagan ang mga kabataang Imuseño na nabibigyan ng oportunidad na makapag-aral. Hindi na rin kinakailangan ng mga Imuseño na dumayo pa sa ibang karatig na barangay dahil sa pamamagitan ng proyektong ito nailalapit na ang mga programang pangedukasyon sa mga kabataan.

Katuwang din ang City of Imus Local Council for the Protection of Children (LCPC) na siyang nangangasiwa sa kapakanan ng mga kabataan sa lungsod, makapaghahatid sa mga day care pupil ng Jade Residences Subdivision ang RMHCPI ng ‘Ronald McDonald Read to Learn Kit’ na kinapapalooban ng malalaking illustrated storybooks at activity workbooks para sa lubos na pagkatuto ng mga kabataan.

Buong suporta naman si City Mayor Emmanuel L. Maliksi sa proyekto para sa pagpapalawak ng wastong kaalaman sa mga kabataang Imuseño. Inaasahan ding isasagawa ang turnover ceremony nito ngayong buwan ng Oktubre kasama ang LCPC at bumubuo sa Pamahalaang Lungsod ng Imus.

 

Add Comment