Banderada

Banderada

Ang pamamayani ng mga rebolusyonaryong Pilipino sa Labanan sa Alapan ay naitala sa kasaysayan bilang isa sa mga pangyayaring naglatag ng daan para sa matagumpay na pagkawala mula sa mga mananakop.

Nang malaon, taong 1950 ay sinimulan sa barrio ng Alapan ang tradisyon ng “Flag Day Revolucionarios de Filipinas” o Banderada  tuwing ika-28 ng Mayo. Dito ipinaparada at iwinawagayway ang iba’t ibang bandilang rebolusyonaryo ng Katipunan at ang Pambansang Watawat.

Ang Banderada o Parada ng mga Bandera ay mula sa dating Presidente Emilio Aguinaldo, na noong mga panahong iyon ay isa ng retirado, upang higit na makilala at mabigyang halaga ang tagumpay sa Labanan sa Alapan at upang isulong ang mga interes at kapakanan ng mga beteranong sundalong Pilipino na nakipaglaban sa mga Kastila.

Si Ginoong Felipe Orcullo, tubong Alapan at kilala bilang kanang-kamay ni dating Presidente Aguinaldo, ang kauna-unahang naatasang mag-organisa ng Banderada na naging taunang gawain sa kanilang baryo. Itinalaga rin ang ika-28 ng Mayo bilang opisyal na kapistahan ng Baryo Alapan bunsod ng kasiyahang hatid ng tradisyon ng Banderada at upang mas pagtibayin ang pagkilala sa mga sundalong Imuseño na nagtagumpay sa Labanan sa Alapan.

Nahahati sa dalawang (2) pulutong ang delegasyong kasali sa Banderada. Nagmumula sa kahanggan ng Barrio Pag-asa ang isang grupo habang nagsisimula naman sa kahanggan ng Barrio Bucandala ang kabilang grupo.

Ang Pambansang Watawat ay dinadala ng walong piling mayuyuming kadalagahan ng Imus na siyang kumakatawan sa mga lalawigan ng Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Maynila, Cavite, Batangas, at Laguna, ang mga probinsiyang unang nag-aklas laban sa mga Kastila. Habang ang iba’t ibang bandila ng Katipunan ay dala naman ng mga beterano ng digmaan mula sa Imus at mga kinatawan mula sa walong (8) lalawigan.

Nagtatapos ang parada, ang bahagi ng Banderada na mas kilala sa tawag na Salubong, sa pagtatagpo ng dalawang grupo sa Mababang Paaralan ng Alapan. Ang Pambansang Watawat ng Pilipinas ay itinataas sa punong tagdan ng paraalan, itinuturing na isa sa mga pinakamataas sa buong Pilipinas noong mga panahong iyon, habang ang lahat ay marubdob na umaawit ng Lupang Hinirang habang nakatanaw sa matagumpay at malaya nitong pagwagayway.

Makalipas ang ilang taon, ang tradisyong ito ay ipinagpatuloy ni Ginoong Orcullo sa tulong ni Ginang Liling Ordoñez, hanggang natigil noong taong 1980 sa hindi malamang kadahilanan.

Add Comment