Sa Imus, Bida si Lolo at Lola!

Sa Imus, Bida si Lolo at Lola!

Sa selebrasyon ng OctOVERLOAD: Okturbeng Overloaded sa Saya’t Serbisyo ng Lungsod ng Imus, bahagi nito ang Senior Citizens Week sa temang “Healthy and Productive Aging Starts with ME,” na nagsimula noong Oktubre 5 hanggang Oktubre 9, 2020 sa...

More info

EDUCATIONAL GADGET

EDUCATIONAL GADGET

INTERNET CONNECTIVITY Pagkakaroon ng libreng access sa mabilis, stable at reliable na internet connection. Para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa Lungsod ng Imus. Fiber at Home – Hindi na nila kinakailangan pang lumabas dahil ito...

More info

INTERNET CONNECTIVITY

INTERNET CONNECTIVITY

INTERNET CONNECTIVITY Paano matutugunan ng pamahalaan ang suliranin sa internet connection ng mga mag-aaral? Sa programa nitong “BIDA I-KonEK Mo!” magkakaroon ng access sa mabilis, stable at reliable na internet connection ang mga mag-aaral...

More info