Covid-19 Frequently Asked Questions (FAQs)

Covid-19 Frequently Asked Questions (FAQs)

Coronavirus Disease 2019

Ang Novel Coronavirus Disease (NCOV) ay nakakahawang sakit na nagmula sa Wuhan China na hinahalintulad sa pneumonia na kung saan ay ang unang humihina sa parte ng respiratory system ng katawan ng tao ay ang baga.

Ano ang kailangan gawin kung sakaling lumalala ang pakiramdam?

  • Kung sakaling makaramdam ng mga nasabing sintomas ay manatili na lamang sa tahanan o isagawa ang self-quarantine. Ilan sa mga tinuring na mild symptoms ay pagsakit ng ulo at slight runny rose.
  • Kaagarang kumunsulta sa doktor o sa malapit na clinic sa inyong lugar kung sakaling magkaroon ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga sapagkat tinuturing na malalang sintomas na maaring maghatid sa impeksyon ng respiratory system. Huwag kakalimutan na magsuot ng proteksyon bago pumunta sa mga hospital.

Ang mga nangangalaga sa kalusugan, eksperto at siyentipiko mula sa iba’t ibang panig ng mundo ay patuloy na nanaliksik ng posibleng lunas laban sa coronavirus disease. Hinihikayat ng lokal na pamahalaan at tagapagbantay ng kalinisan at kapayapaan ng bansa ang kooperasyon ng mga mamamayan upang kaagarang matugunan at labanan ang hatid na problema ng krisis. Ang bayanihan ng mga kinauukulan ang maghahatid ng kaayusan mula sa bawat iba’t ibang parte ng lugar. Hinihikayat din na isagawa ang ibayong pag-iingat at wastong pag-aalaga sa bawat sarili upang maiwasan mahawaan ng nakakamatay na sakit.

Ang Pamahalaang Lungsod ng Imus ay patuloy sa paalala at serbisyo na hatid ay pagtutulungan patungkol sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak. Para naman sa karagdagang impormasyon ay maari lamang na dumunog sa pinakamalapit na City Health Office sa inyong lugar.

Add Comment