Covid-19: Mga Pinsala na Maaaring Idulot Nito at Paano Ito Maiiwasan

Covid-19: Mga Pinsala na Maaaring Idulot Nito at Paano Ito Maiiwasan

Nagdeklara ng Public Health Emergency ang World Health Organization noong ika – 30 ng Enero 2020 kaugnay pa rin sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Corona Disease 2019. Umabot na sa humigit kumulang 90,000 ang bilang ng naimpeksyon kung saan 3,052 na ang kumpirmadong namatay.

Ang karaniwang sintomas ng Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) ay ang pagkakaroon ng lagnat, ubo at madalas na kapaguran at sa katagalan ay makakaranas ng physical pain, nasal congestion, runny nose, sore throat at diarrhea. Ang ibang apektado ay karaniwang makakaramdam ng banayad na sintomas hanggang sa makaramdam ng malubhang sakit ngunit ang iba naman ay asymptomatic o hindi nagpapakita ng anumang sintomas.

Ilang pamamaraan kung paano kumakalat ang COVID – 19:

  • Pagkakahawa sa pamamagitan ng small droplets na nagmumula sa ilong o bibig ng taong may COVID – 19 kapag ito ay umubo, bumahing o huminga ng palabas;
  • Paghawak sa bahagi ng mukha matapos humawak sa mga bagay na natalsikan ng small droplets ng taong may COVID-19.

Sa kasalukuyan, ang virus na ito ay wala pang lunas kung kaya’t ang pinaka mabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng COVID – 19 ay sa pamamagitan ng mga sumusunod:

  • Regular at tamang paghuhugas ng kamay sa loob ng 20 segundo o mahigit pa, o paggamit ng alcohol-based hand rub;
  • Physical distancing o pagpapanatili ng isang (1) metro o tatlong (3) talampakang distansya sa ibang tao;
  • Pag-iwas na hawakan ang mga mata, ilong at bibig kung hindi pa nakakapaghugas o nakakapaglinis ng kamay;
  • Tamang pamamaraan ng pag-ubo o pagbahing;
  • Siguruhing luto ang mga pagkain;
  • Iwasan ang paglabas ng tahanan lalo kung hindi ito kinakailangan. Manatili rin sa tahanan at huwag agad pumunta sa ospital o pagamutan kung hindi maganda ang pakiramdam. Agad na ipaalam sa health authorities kung may nararamdamang sintomas ng COVID-19;
  • Manatiling alisto sa estado ng inyong lugar sa pamamagitan ng panonood at pagbabasa ng balita tungkol sa COVID – 19 upang magkaroon ng kamalayan ukol dito.

Ayon sa World Health Organization, 80% ng mga nagkasakit ay gumaling ng hindi nangangailangan ng special treatment. Isa (1) sa anim (6) na apektado ay nakakaranas ng malubhang karamdaman at hirap sa paghinga. Ang may edad 60 pataas na may high blood pressure, heart problems or diabetes ay mas madaling maapektuhan ng malubhang sakit dala ng virus na ito.

 

Add Comment