Services and Functions
Mission and Vision
Organization

Hon. David G. Sapitan, Jr.
Liga Ng Mga Barangay President

5th Floor – City Government Center
Malagasang I-G City of Imus, Cavite