EDUCATIONAL GADGET

EDUCATIONAL GADGET

INTERNET CONNECTIVITY

  • Pagkakaroon ng libreng access sa mabilis, stable at reliable na internet connection.
  • Para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa Lungsod ng Imus.
  • Fiber at Home – Hindi na nila kinakailangan pang lumabas dahil ito ay dadalhin mismo sa loob ng mga tahanan
  • Local Instruction System (LIS) – sa tulong ng Converge, na-localize ang mga educational applications at sites ng Department of Education (DepEd) na kinakailangan ng mga mag-aaral, at magagamit ito nang hindi ginagamitan ng mataas na bandwidth kumpara sa regular na streaming o internet browsing.

 

EDUCATIONAL GADGET

  • Educational Gadget Loan Program
  • Para sa mga miyembro ng Eskwela Kooperatiba
  • Ang gandget ay maaaring makuha sa murang halaga at mabayaran hanggang 10 installments sa loob ng limang (5) buwan.
  • ito ay nasa ilalim ng pamamalakad ng mga kooperatiba at hindi ng Pamahalaan.
  • Mayroong Incentive Program ang Pamahalaang Lungsod ng Imus para sa mga Honor Student, kung saan Ibabalik ng Pamahalaang Lungsod ang ibinayad sa kooperatiba at libreng magagamit ang gadget sa pag-aaral.

Add Comment