Ika-77 Anibersaryo ng Liberasyon ng Imus mula sa mga Hapones

Ika-77 Anibersaryo ng Liberasyon ng Imus mula sa mga Hapones

Noong ika-4 ng Pebrero 1945, natamasa ng bayan ng Imus ang kalayaan mula sa mga mananakop na Hapones, pitong buwan bago ang liberasyon ng Pilipinas, noong ika-2 ng Setyembre 1945.

Sa naganap na labanan, ipinamalas ng ng mga Pilipino, kasama ang mga hukbong Amerikano, ang kanilang tapang. Sa gitna ng palitan ng putok ng kanilang hanay at mga Hapon, inakyat ng ilang sundalo ang arsenal na pinagkukubkuban ng mga sundalong Hapones. Ang bubong ay binutasan upang magtapon ng gasolina at granada (phosphorus grenade). At sa pagsibol ng usok at apoy sa gusali, ang mga Hapones ay kumalas at nagsilabasan, na siyang naging hudyat para sila’y magapi ng pwersang nakaabang sa kanila.

Sa pag-alis ng mga mananakop sa bayan ng Imus, napigilan ang planong pagpapasabog sa Tulay Isabel, at nakamit ng Imus ang kalayaan mula sa mga Hapon.

Add Comment