Im CORA: Tuloy ang Pagsulong ng Edukasyon Ngayong New Normal

Sa Imus, patuloy ang pagsulong ng edukasyon ngayong new normal sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya.

Sa tulong ng Im CORA (Imus City Online Reference Assistance), mas madali na ang pag-access sa mga libro at educational materials na matatagpuan sa Imus City Public Library.

Kahit sa loob ng inyong bahay, maaari niyong makita ang talaan ng mga available library resources bago magtungo sa tanggapan ng Imus City Public Library. Maaari rin itong ma-access kahit sa araw ng Sabado at Linggo.

Ang Im CORA ay maaaring ma-access sa dalawang pamamaraan:

Una, ay sa pamamagitan ng website. Magpunta lamang sa www.imus.gov.ph at iclick ang Services Tab.

Pangalawa, ay sa pinned post ng Imus City Public Library Facebook Page.

Sa tulong ng programang ito mas ligtas at higit na mapapabilis ang paghahanap ng mga kinakailangang educational resources.

Para sa ibang mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa Imus City Public Library sa kanilang numero (046) 471-5261 o sa kanilang Facebook Page.

Tuloy ang serbisyong Maliksi sa bawat mamamayang Imuseño!