INTERNET CONNECTIVITY

INTERNET CONNECTIVITY

INTERNET CONNECTIVITY

Paano matutugunan ng pamahalaan ang suliranin sa internet connection ng mga mag-aaral?

Sa programa nitong “BIDA I-KonEK Mo!” magkakaroon ng access sa mabilis, stable at reliable na internet connection ang mga mag-aaral. Hindi na nila kinakailangan pang lumabas dahil ito ay dadalhin mismo sa loob ng kanilang mga tahanan (Fiber at Home).

Sino ang maaaring makapag-avail?

Lahat ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa Lungsod ng Imus.

Ito ba ay libre?

  • Ito ay libre sa mga mag-aaral na walang kapasidad magbayad at naninirahan sa mga partner communities ng lungsod, ang Sitio Pulo at Sitio Sto. Niño.
  • Ito ay libre sa mga sambahayan na Converge ang internet connection.
  • Sa mga may existing internet connection sa ibang network na nais mag-avail sa programa, maaaring makakuha ng access sa mas mababang halaga.

Ano ang pinagkaiba ng programang ito sa normal na internet connection?

Ang programang “BIDA I-KonEK Mo!” ay gumagamit ng Local Instruction System (LIS). Dito, sa tulong ng Converge, na-localize ang mga educational applications at sites ng Department of Education (DepEd) na kinakailangan ng mga mag-aaral, at magagamit ito nang hindi ginagamitan ng mataas na bandwidth kumpara sa regular na streaming o internet browsing.

Paano makapag-avail?

Maglalabas ng hotline para sa mabilis at maayos na proseso ng pag-avail sa programa.

 

GADGET

Paano matutugunan ang suliranin sa gadget ng mga mag-aaral?

Ang Eskwela Kooperatiba ay mayroong programa na “EKonnect.” Ito ay isang educational gadget loan program kung saan maaaring mamili ang mga mag-aaral ng gadget na kanilang gagamitin para sa kanilang pag-aaral. Ito ay maaaring makuha sa murang halaga at mabayaran hanggang 10 installments sa loob ng limang (5) buwan.

Ang gadget na ito ay pagmamay-ari na ng mag-aaral.

Ang programa ring ito ay nasa ilalim ng pamamalakad ng mga kooperatiba at hindi ng Pamahalaan.

Ano ang bahagi ng Pamahalaang Lungsod sa programang ito?

Ang Pamahalaang Lungsod ng Imus ay naglunsad ng Incentive Program para sa mga Honor Student.

Sa programang ito, maibabalik ang ibinayad ng mag-aaral sa kooperatiba para sa gadget na kinuha nito sa ilalim ng “EKonnect” Program. Nangangahulugan na sasagutin ng Pamahalaang Lungsod ang halaga na ibinayad ng mag-aaral at libre na nitong makukuha at magagamit ang gadget.

Paano makapag-avail sa EKonnect Program: Educational Gadget Loan Promo?

Ito ay bukas sa mga miyembro ng Eskwela Kooperatiba. Makipag-ugnayan lamang sa inyong Guardian Cooperative.

Paano makapag-avail sa Incentive Program ng Pamahalaang Lungsod?

Isa sa mga hangarin ng Pamahalaang Lungsod ang hikayatin ang mga kabataan na mag-aral ng mabuti. Ito ang pangunahing requirement para makapag-avail sa programa.

Add Comment