ISULONG ANG KALIDAD NA EDUKASYON SA LUNGSOD

ISULONG ANG KALIDAD NA EDUKASYON SA LUNGSOD

Ni Jay Saquilayan at Eli Taparan

LUNGSOD ng Imus – Matapos ang masinop at masusing pag-aaral, magbubukas na ang Imus Polytechnic Institute sa ilalim ng Pamahalaang Lungsod ng Imus, katuwang ang Pamahalaang Lungsod ng Huanggang, China at piling pribadong investors sa Imus.

Nais ni Igg. Emmanuel L. Maliksi na ang paaralang ito ay maging “CENTER OF EXCELLENCE” para sa kaalamang teknikal at ito ay ipinagkakaloob sa mga kabataang Imuseño at iba pang estudyante mula sa lalawigan.

Ang Imus Polytechnic Institute ay pangangasiwaan ng Pamahalaang Lungsod na may layuning mabigyan ang malalaking kumpanyang industriyal sa Cavite ng mahuhusay at may kaalamang teknikal na mga empleyado. Ito din ay magsisilbing tugon sa napakalaking kakapusan ng technical skills training sa bansa.

Upang maisakatuparan ang mithiin na maging Center of Excellence sa larangang teknikal, ipapatupad nito ang Dual Training System (DTS) Program. Ito ay isang pagtuturo na pagsasamahin ang in-plant at in-school training na iaangkop sa pangangailangan ng labor market.

Ang mga kurso na ituturo ay kailangang kaangkop sa pamantayan at mga programa ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA). Ito ay nangangahulugan lamang na ang isang estudyante o trainee ay obligadong pumasok sa loob ng tatlo (3) hanggang anim (6) na buwang pag-aaral at pagsasanay bago siya aktuwal na magtrabo sa mga kumpanya o plantang industriyal na katuwang ng Imus Polytechnic Institute.

Ayon sa alkalde, sa simula, apat na kurso muna ang ituturo sa Imus Polytechnic Institute, at ang mga ito ay ang sumusunod:

1) Electrical Installation and Maintenance NC II. Sasanayin ang isang estudyante sa lahat ng kaalaman sa paggagawa, paglilinya at pagkakabit ng mga kawad ng elektrisidad, pag-iilaw, at iba pang kaugnay na abilidad at kasanayan sa paggamit ng sistema sa koryente na hindi lalagpas sa 600 volts sa mga bahay at gusali.

2) Technical Drafting NC II. Tuturuan ang trainee na magkaroon ng kasanayan sa paggawa ng draft architectural layout at detail drawings na gagamitan ng CAD system at manual drafting methods.

3) Mechatronics Program NC II. Gagawing bihasa ang estudyante sa paggawa, instalasyon, at iba pang kasanayan sa Mechatronics devices.

4) Instrumentation Servicing NC II. Ituturo sa trainee ang mga kaalaman at kasanayan sa pagkakabit, pagkukumpuni, pagpapahusay sa paggamit ng iba’t ibang instrumento, control devices at systems. Kasama din dito ang microcomputer hardware, operating systems, common user applications, network systems at marami pang iba.

Batay sa pangangailangan at kakayahan ng mga kabalikat na mga institusyon, magdaragdag pa ng maraming kurso ang paaralan sa pagdaan ng mga taon, dugtong ng alkalde.

Ang bubuuing Board of Trustees ng Polytechnic Institute ang magtatakda at magbubuo ng mga programa sa mga bagong kursong teknikal na bubuksan sa publiko.

Ipinaliwanag din ni Mayor Maliksi na isa sa prayoridad niya ang programa sa edukasyon, at ang kongkretong patotoo nito ay ang pagpapatayo ng Imus Polytechnic Institute, kasabay ng mga bagong pasilidad na kanyang ipinatayo sa mga pampublikong paaralan.

Layunin ng institusyong ito na mabiyayaan ng mataas na kalidad ng edukasyong teknikal ang mga kabataang Imuseño at lahat ng Caviteño na nais maging propesyunal at skilled workers.

Kung may kaalaman, mahusay at eksperto ang isang manggagawa, madali siyang makakahanap ng maayos na trabaho.

Kasunod nito ang kakayahang maibigay ng isang skilled worker ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito naman ay magbibigay ng daan sa pagsulong at pagyabong ng kabuhayan, ekonomiya at kaunlaran ng bawat pamilya sa komunidad.

Add Comment