Labanan sa Alapan

Labanan sa Alapan

Ika-28 ng Mayo 1898, bandang 10:00 ng umaga, nang ang may 200 at 70 sundalong Kastila ang dumagsa sa Alapan upang kumpiskahin ang mga armas na lihim na ibinagsak sa barrio para sa mga hukbong Filipino. Maigting ang pagnanais ng mga manghihimagsik sa barrio ng Alapan, na pinamunuan ni Ginoong Hipolito Saquilayan, na pigilan ang pwersang ito na hahadlang sana sa nakaplanong malawakang aklas laban sa mga mananakop.  Sa kanilang giting, tapang, at pagkakaisa, matapos ang humigit-kumulang limang oras na labanan, kanilang nagapi at nabihag ang mga Kastila.

Ang tagumpay na ito sa Alapan, ayon kay Heneral Emilio Aguinaldo, ay nagsilbing “pambungad ng mga sunud-sunod pang tagumpay” ng himagsikang Filipino. Sa gitna ng pagbubunyi ng lahat, na itinuring ng Heneral na “maluwalhating okasyon,” ang bandilang tinahi ni Gng. Marcella Agoncillo sa Hong Kong ay kanyang iwinagayway sa unang pagkakataon, na lalong bumuhay sa damdamin ng bawat Filipinong naroroon.

Ito ang naging simula ng katapusan ng mahigit 300 taon ng kolonyalismong Kastila, at naging bukang liwayway para sa kasarinlan ng Pilipinas.

Ang ika-28 ng Mayo ay malaong kinilala at naiproklama na gunitain taun-taon bilang Pambansang Araw ng Bandila National Flag Day ng Pangulong Diosdado Macapagal, taong 1965. Sa proklamasyong ito, nakasaad na:

“Sapagkat, ang ating watawat ay unang iwinagayway at tumanggap ng bautismo ng apoy at tagumpay sa Labanan sa Alapan, Imus, Cavite noong ika-28 ng Mayo taong isang libo walong daan at siyamnapu’t walo.”

Samantalang sa Sec. 26 ng Batas Pambansa Bilang 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na pinagtibay ng Pangulong Fidel V. Ramos, ay itinakdang ipagdiwang ang National Flag Days mula ika-28 ng Mayo hanggang 12 ng Hunyo, ang mismong Araw ng Kalayaan.

 

Add Comment