New Normal: Mga Pagbabago sa mga Nakasanayang Gawain

New Normal: Mga Pagbabago sa mga Nakasanayang Gawain

Malaki ang naging epekto ng pandemya hindi lamang sa banta nito sa kalusugan ng bawat isa kung hindi maging sa kabuhayan at uri ng pamumuhay ng mga mamamayan.

Ang mga dating pasyalan na puno ng mga tao ay nabawasan dahil sa mga itinakdang limitasyon ng pamahalaan. Mahigpit din ang implementasyon ng mga health at safety protocol sa unti-unting pagbubukas ng ekonomiya.

Pamilihan

Bahagi na ng pagpasok sa ilang establisimyento ang Health Declaration Form upang maiwasan ang pagpasok ng mga may sintomas na maaaring makahawa sa iba. Malaking bahagi rin ito para sa isinasagawang contact tracing.

Maigting din ang information education and communications campaign sa pamamagitan ng pagpapaskil ng minimum health standard na dapat sundin ng publiko kabilang ang tamang pagsusuot ng face mask at face shield, palagiang paghuhugas at pagsasanitize ng kamay, at physical distancing.

Pag-iwas sa mga matataong lugar

Bahagi na ng new normal ang pag-iwas sa mga matataong lugar at malalaking pagtitipon.

Isa sa mga pinagmumulan ng pagkakahawa sa sakit ang mga lugar kung saan dumadagsa ang tao dahil dito madalas nakakalimutan ang physical distancing.

Pagtatrabaho

Mahigpit din ang pagsasagawa ng mga health at safety protocol sa bawat tanggapan dahil ayon sa datos, malaking porsyento ng mga nagpopositibong kaso ang nagmumula sa mga nagtatrabaho.

Dahil dito, nagsimula na rin ang implementasyon ng iba’t ibang alternative work arrangements para sa mga tanggapan, kabilang dito ang work from home set-up at alternative work schedule upang malimita ang mga napasok na empleyado at masiguro pa rin ang physical distancing sa lahat ng oras.

Pagsusuot ng face mask at iba pang protective gear

Malaking bahagi na ng pang araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan ang pagsusuot ng face mask at ibang protective gear laban sa Covid-19.

Lahat din ng establisimyento ay nagpapatupad ng ‘No Face Mask, No Entry’ policy upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Sa pagsusuot nito maiiwasan na mahawa at makahawa ng iba.

New Media

Buhat sa paglimita ng mga malalaking pagtitipon at pagsasagawa ng malawakang aktibidad, karamihan ng mga programa ay inilulunsad sa pamamagitan ng digital platform.

Buhat sa ‘no contact services’ nito, madali at ligtas na naibabahagi ang mga impormasyon sa publiko o sa target audience nito.

Kabilang din ang mga paaralan sa gumagamit ng online learning bilang instrument ng kanilang pagtuturo.

Tunay na malaking hamon ang pandemya sa bawat mamamayan, kabilang ang paggamit ng makabagong teknolohiya.

Add Comment