Project BaBIBu, inilunsad ng DepEd Imus; Pagpapabasa, tututukang mabuti

Project BaBIBu, inilunsad ng DepEd Imus; Pagpapabasa, tututukang mabuti

Christian Mespher A. Hernandez

Bilang tugon sa hamon ng Kagawaran na 3Bs o Bawat Bata Bumabasa, pormal na inilunsad ng Schools Division of Imus City ang programang BaBIBU o Bawat Bidang Imuseño Bumabasa sa isang simpleng seremonya na ginanap sa Imus Pilot Elementary School PTA Hall, Enero 17.

Binigyang-diin ni Schools Division Superintendent Dr. Rosemarie D. Torres sa mga superbisor, punungguro at mga guro sa Filipino at Ingles na malaki ang papel na dapat ginagampanan ng bawat isa upang masigurong ang lahat ng mag-aaral ay matutong bumasa.

“It’s not obligation, rather, it is dedication. Learners are in the center of our curriculum. Let us be a blessing to everybody, especially to our learners. We aim to produce learners who can read and comprehend, both in Filipino and English,” ayon kay SDS Torres.

NO READ, NO MOVE

Nilinaw din ng tagapamanihala ng mga paaralan na kung hindi talaga karapat-dapat pumasa ang isang bata ay huwag itong ipasa para lamang “ipapasan” sa mga guro ng susunod na grade level.

“Those who cannot read, do not pass them. Instead, have focus and provide extra time or effort for your non-readers. Use this BaBIBu intervention initiated by our ASDS Sir Galileo Go and monitor the reading progress of our learners. Collaborate also with our parents and other stakeholders,” aniya pa.

PUSO SA PAGPAPABASA

Ang BaBIBu ay isang reading intervention para sa mga “struggling readers in English” na inumpisahang ituro sa mga guro ng Kindergarten hanggang Grade 3 ng SDO Imus City noong Setyembre 2019.

Kaugnay nito, ipinatupad ng SDO Imus City ang Pagbasa 2020 o ang paglalaan ng 20 minuto kada araw sa pagpapabasa kada isang batang struggling reader sa loob ng 20 linggo—sapat na panahon upang tuluyang matuto magbasa at umunawa ang mga bata.

Ang naturang istratehiya ay produkto ng deka-dekadang pananaliksik na natutunan ni ASDS Go sa kanyang pag-aaral sa New Zealand.

Sa isang panayam, sinabi ni Assistant Schools Division Superintedent Galileo L. Go na bahagi ng pagiging guro ang pagtuturo at pagpapabasa, at hindi sapat na matutunan lamang ang mga konsepto nito.

“Are we in the right direction in terms of teaching beginning reading? We need to operationalize and see how these concepts or principles are being used in the field. Let’s make a difference and the time is now,” ani ASDS Go.

Kabilang sa mga itinuro sa mga guro ang picture-word association, levelling books, skimming and scanning, 200 most frequently used English words in Philippine textbooks, at reading leveled story books.

Sa reading, may lima umanong predictors, ang phonemic awareness, phonics, vocabulary, reading fluency, at reading comprehension.

Sa loob ng 20 linggo, inaasahang matuto nang magbasa o may 95% accuracy rate na ang mga bata matapos sumailalim sa mga proseso ng BaBIBu mula selection of appropriate reading materials, assessment, prediction of progress, roaming around the known, moving into instruction, at discontinuing lessons.

“Never discourage a child who continually makes progress no matter how slow,” ani ASDS Go.

Add Comment